Arbetsträna
på Mamas Retro

På Mamas Retro kan du utifrån din egen förmåga, i din egen takt och med stöd av handledare prova på butiksarbete, arbete i ateljén och samtidigt få språkträning, fantastiska kollegor och meningsfulla arbetsuppgifter. 

 

Tillsammans med erfarna handledare får du, utifrån en individuell handlingsplan, arbeta med de olika uppgifterna som ingår på Mamas Retro. Vi arbetar aktivt med friskvård och kompetensutveckling.

Vi erbjuder förstärkt arbetsträning, stöd till personligt biträde, arbetsträning med handledning och arbetsprövning för kvinnor och transpersoner som:

 • Är intresserade av att arbeta i butik.

 • Varit borta från arbetsmarknaden en tid.

 • Är nyanlända och behöver stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden.

 • Behöver stärka sina kunskaper i svenska språket.

Vi följer Forum Skills modell för arbetsträning.

Vi är också certifierade KUB-handledare genom Validering väst 

 
Sheila framför Mamas Retro i Linnéstaden.

Sheila framför Mamas Retro i Linnéstaden.

 

Mål och syfte

På Mamas Retro får du möjlighet att:

 • Kartlägga din kompetens genom vår arbetsträningsmodell samt KUB-modellen som verkar för att lyfta fram och synliggöra individens kunskap och kompetens i förhållande till de arbetsuppgifter som utförs på arbetsplatsen.

 • Anpassa arbetsträningens tider till SFI.

 • Stärka dina kunskaper i det svenska språket.

 • Få kunskap och erfarenhet av svenska arbetsmarknaden och samhällslivet.

 • Prova på arbetsuppgifter som kassahantering, kundbemötande, skyltning, tvätt/stryk och sortering av kläder, arbete i ateljé med remake och sömnad, informationshantering och marknadsföring, administration och dokumentation, blogg, hemsida och affärsutveckling.

 • Genom arbetsmöten varje vecka få erfarenhet av mötesteknik, inflytande och möjlighet att vara delaktig.

 • Speciellt riktade aktiviteter för språkträning.

Välkommen att kontakta oss!

 

 

Vill du veta mer? 

Vi berättar gärna! 

Hör av dig till AnnaRuna Kax
Mail: annaruna@mamasretro.com
Telefon: 073-983 48 30

Produktblad